5. – 9. Juni 2024 . Vigo, Spain
Deadline: Thursday, 29 February 2024

29. – 2. Mai 2023 . Edinburgh, UK
Deadline: Monday, 27 February 2023

21. – 25. September 2022 . Porto, Portugal
Deadline: Tuesday, 31 May 2022

2. – 6. Juni 2021 . Porto, Portugal
Deadline: Thursday, 1 April 2021

10. – 14. April 2019 . Copenhagen, Denmark
Deadline: Sunday, 20 January 2019

23. – 27. Mai 2018 . Heidelberg, Germany
Deadline: Thursday, 1 February 2018

3. – 7. April 2017 . Florence, Italy
Deadline: Saturday, 31 December 2016

31. – 5. Mai 2015 . Cardiff, UK
Deadline: Wednesday, 18 March 2015

13. – 17. Mai 2014 . Var, France
Deadline: Saturday, 1 February 2014

15. – 19. Mai 2013 . Warsaw, Poland
Deadline: Tuesday, 8 January 2013

4. – 8. Juni 2012 . Zurich, Switzerland
Deadline: Sunday, 15 April 2012

6. – 10. Juni 2011 . Amsterdam, Netherlands
Deadline: Friday, 15 April 2011

4. – 8. Mai 2010 . Berlin, Germany
Deadline: Thursday, 15 April 2010