September 27 – 29, 2024. Tokyo, Japan
Deadline: TBA

October 14 – 16, 2022. Tokyo, Japan
Deadline: Sunday, 12 June 2022

October 15 – 16, 2021. Tokyo, Japan
Deadline: Saturday, 10 July 2021

August 28 – 29, 2020. Online
Deadline: Sunday, 31 May 2020

September 16 – 17, 2019. Tokyo, Japan
Deadline: Sunday, 2 June 2019

September 15 – 18, 2018. Tokyo, Japan
Deadline: Friday, 15 June 2018

September 7 – 10, 2017. Tokyo, Japan
Deadline: Monday, 19 June 2017

September 20 – 24, 2016. Tokyo, Japan
Deadline: Monday, 13 June 2016

October 9 – 12, 2015. Tokyo, Japan
Deadline: Monday, 20 July 2015

September 12 – 15, 2014. Tokyo, Japan
Deadline: Friday, 20 June 2014

September 15 – 17, 2012. Tokyo, Japan
Deadline: Thursday, 31 May 2012