February 25 – 26, 2024 . Manila, Philippines
Deadline: Sunday, 31 December 2023

February 25 – 26, 2023 . Manila, Philippines
Deadline: Friday, 23 December 2022

February 23 – 24, 2019 . Manila, Philippines
Deadline: Sunday, 23 December 2018

February 23 – 24, 2019 . Manila, Philippines
Deadline: Sunday, 23 December 2018

February 24 – 26, 2018 . Manila, Philippines
Deadline: Tuesday, 26 December 2017

February 25 – 26, 2017 . Cagayan de Oro City, Philippines
Deadline: Wednesday, 30 November 2016

February 27 – 28, 2016 . Manila, Philippines
Deadline: Monday, 30 November 2015

July 4 – 5, 2015 . Manila, Philippines
Deadline: Wednesday, 27 May 2015

February 22 – 23, 2014 . Manila, Philippines
Deadline: Friday, 10 January 2014

June 30 – 1, 2012 . Manila, Philippines
Deadline: None